Om DAPHO

DAPHO er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) for alle læger og forskere, som er involveret i diagnostik, behandling, opfølgning og forskning af kræftsygdomme hos børn og unge. Det Danske Børne Cancer Register (DBCR) er gruppens database, der samler oplysninger om alle børn og unge med kræftsygdomme, samt godartede CNS-tumorer, kimcelletumorer, endokrine tumorer og histiocytoser. Disse oplysninger offentliggøres i årlige rapporter, der der kan læses her og på sundhed.dk. Find information om de forskellige kræftsygdomme i vores sygdomsoversigt.

Materiale

Find information om de forskellige kræftsygdomme hos børn

Sygdomsoversigt

DAPHOs retningslinier og vejledninger

Kliniske retningslinierKliniske vejledninger

De børne-onkologiske afdelinger i Danmark

Odense UniversitetshospitalRigshospitaletÅlborg UniversitetshospitalÅrhus UniversitetshospitalKlinisk ForskningsenhedFase 1 og 2 EnhedenDansk Center for Partikelterapi

DAPHOS

Dansk Pædiatrisk Onkologisk Hæmatologisk Sygepleje (DAPHOS) er et visionært sygeplejeforum, der har fokus på den pædiatrisk onkologiske og hæmatologiske sygepleje til børn med kræft i alderen (0-18 år). I Danmark behandles børn og unge (0-18 år) med kræft på fire centre; Ålborg Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet. DAPHOS skal styrke det allerede eksisterende nationale sygeplejesamarbejde yderligere samt etablere et stærkt tværprofessionelt samarbejde med DAPHO på nationalt plan.

Visionen er, at behandlings- og sygeplejetilbuddet til børn og unge med kræft er på højt internationalt niveau.

Læs mere om DAPHOS