Om DAPHO

DAPHO er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) for alle læger og forskere, som er involveret i diagnostik, behandling, opfølgning og forskning af kræftsygdomme hos børn og unge. Det Danske Børne Cancer Register (DBCR) er gruppens database, der samler oplysninger om alle børn og unge med kræftsygdomme, samt godartede CNS-tumorer, kimcelletumorer, endokrine tumorer og histiocytoser. Disse oplysninger offentliggøres i årlige rapporter, der der kan læses her og på sundhed.dk. Find information om de forskellige kræftsygdomme i vores sygdomsoversigt.

Materiale

Find information om de forskellige kræftsygdomme hos børn

Sygdomsoversigt

DAPHOs retningslinier og vejledninger

Kliniske retningslinierKliniske vejledninger

De børne-onkologiske afdelinger i Danmark

Odense UniversitetshospitalRigshospitaletÅlborg UniversitetshospitalÅrhus UniversitetshospitalKlinisk ForskningsenhedFase 1 og 2 EnhedenDansk Center for Partikelterapi

DAPHOS

Indhold