Velkommen til medlemsiden

DAPHO: Dansk Pædiatrisk Hæmatologi og Onkologi gruppe

DAPHO er organiseret, forankret og arbejder i overensstemmelse med organisations- og opgavebeskrivelsen for DMCG, udarbejdet af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for området samt anerkender de gældende vedtægter for DMCG.dk.
 
Fra DPS til Dapho
 
I 1976, etablerede Dansk Pædiatrisk Selskab et udvalg for Hæmatologi og Onkologi.
I 1985, blev DPS’s hæmatologi-onkologi udvalget suppleret med ”gruppen for de specialeansvarlige læger i pædiatrisk hæmatologi-onkologi”, som  repræsenterede de 4 nyetablerede Danske børneonkologiske centre. Under gruppens møder blev tilslutning til internationale protokoller og relateret forskning samt udvikling koordineret.
Gruppen blev i 2000 udbygget med 3 underudvalg vedr. hhvis Leukæmier-lymfomer, CNS-tumorer og ekstrakranielle solide tumorer. Disse udvalg holdt møder med multidisciplinær deltagelse herunder patologer, molekylær biologer, radiologer, radioterapeuter og kirurger.
 

Den Danske multidisciplinære cancergruppe vedr. cancer hos børn – DAPHO– holdt stiftende generalforsamling den 27.2.2006. (Se Dapho’s statutter)
 
Gruppen inkluderer børneonkologer, patologer, immunologer, molekylær biologer, radiologer, nuklear mediciner, radioterapeuter, andre relevante pædiatriske specialer og samtlige kirurgiske specialer involveret i diagnostik og behandling af følgende sygdomme:
·      Leukæmier, Lymfomer (Hodgkin, NHL),
·      CNS tumorer
·      Neuroblastomer, Retinoblastomer, Nyretumorer (Wilms m. fl.), Levertumorer (hepatoblastom, -carcinom), Knogletumorer ( osteosarkom, Ewing’s sarkom), Bløddelstumorer (rhabdomyosarkomer m. fl), Kimcelle tumorer ( intra- og ekstrakranielle), Carcinomer hos børn under 15 år., Endokrine tumorer,  Andre tumorer hos børn under 15 år samt
·      Langerhans celle histiocytose.