Sygdomsgrupper

Dapho er udbygget med tre specifikke sygdomsgrupper:

Leukæmi-lymfom gruppe. Koordinator: Overlæge, dr. med. Birgitte Klug Albertsen, Skejby pædiatrisk afdeling.

Solide tumorer gruppe. Koordinator: Afdelingslæge, ph.d. Jesper S. Brok, Rigshospitalet

CNS-tumorer gruppe. Koordinator: Overlæge, dr. med. Karsten Nysom, Rigshospitalet.

Sygdomsgrupperne holder separate møder med multidisciplinær deltagelse og skiftes til at forberede det faglige program til Dapho møderne.