Kontakt

Via formanden eller een af bestyrelsesmedlemmerne.

Formand
Overlæge, ph.d. Thomas Leth Frandsen, BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet

Mail: thomas.leth.frandsen@regionh.dk


Sekretær - Webmaster
Afdelingslæge Katja Majlund Harder

Mail: katja.majlund.harder@regionh.dk