Bestyrelse

DAPHOs bestyrelse pr 25.11.2020

Formand: OverlægeThomas Frandsen, BørneUngeAfdeligen, Rigshospitalet (2018)
Kasserer: RKKP varetager økonomistyringen for DAPHO.
Sekretær: Afdelingslæge Katja Harder, BørneUngeAfdelingen, Rigshospitalet (2018)
Overlæge Pernille Wendtland, Pædiatrisk afdeling, Skejby (2018)
Afdelingslæge Karin Bækgaard Nissen, Pædiatrisk afdeling, Skejby (2018)
Overlæge Michael Callesen, Børneafdeling H, Odense Universitets Hospital (2020)
Afdelingslæge Cristina Friis Jensen, Børneafdeling, Aalborg Universitets Hospital (2020)
Overlæge Lise Borgwardt, Diagnostisk center, Rigshospitalet (2018)
Overlæge Akmal Safwat, Stråleterapi, Skejby (2018)
Yngre onkolog: Afdelingslæge Mathias Rathe, Børneafdeling H, Odense Universitets Hospital (2018) 
Repræsentant for regional pædiatri: Tenna Ruest Haarmark Nielsen– v. Holbæk Børneafdeling (2020)