Bestyrelse

DAPHOs bestyrelse pr 22. marts 2018

Formand: OverlægeThomas Frandsen, BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet (2018)
Kasserer: RKKP varetager økonomistyringen for DAPHO.
Sekretær: Afdelingslæge Katja Harder, BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet (2018)
Overlæge Pernille Wendtland, Pædiatrisk afdeling, Skejby (2018)
Afdelingslæge Karin Bækgaard Nissen, Pædiatrisk afdeling, Skejby (2018)
Overlæge Niels Fisker, Børneafdeling H, Odense Universitets Hospital (2016)
Afdelingslæge Ruta Tuckuviene, Børneafdeling, Aalborg Universitets Hospital (2016)

Overlæge Lise Borgwardt, Diagnostisk center, Rigshospitalet (2018)
Overlæge Akmal Safwat, Stråleterapi, Skejby (2018)

Yngre onkolog: Læge Mathias Rathe, Børneafdeling H, Odense Universitets Hospital (2018) 
Repræsentant fra Pediatrisk afdeling: Læge Stine Nygaard Nielsen, Hvidovre Børneafdeling (2018)

Repræsentant fra Danske Regioner. afventer udpegning af medlem fra Danske Regioner